ELS REPTES A CICLE SUPERIOR

Aquesta activitat internivell està pensada per treballar diferents continguts de l’àmbit de medi. Ens organitzem en 6 grups internivells de 5è i 6è, els quals es mantindran durant tot el curs. Cada repte està pensat perquè es pugui assolir en quatre sessions. Els reptes per aquest curs són: experimentació, herbari, edició d’imatge, entorn, projecte pati i energia.