Instal·lacions

IMG_7479Després de l’ampliació del 2009 l’edifici consta d’una planta i un semi-sòtan.

A la planta baixa (a nivell de l’Avinguda d’Alforja) s’hi distingeixen tres zones:

  • L’ala de la dreta, on hi ha cinc aules (3 d’infantil i 2 de cicle inicial), la sala multiusos, la cuina i el rebedor. Les aules d’aquesta ala tenen accés directe al pati.
  • L’ala central, on hi trobem els serveis: un lavabo adaptat per a minusvàlids (s’usa per als mestres), el lavabo de les nenes i el lavabo dels nens (amb tres wàters cada un), el despatx de direcció, una aula d’informàtica i la sala de mestres.
  • L’ala de l’esquerra, fruit de l’ampliació de 2009, consta d’una aula petita i tres aules de dimensions normals, per a la resta de grups de primària. A la part final hi ha unes escales d’emergència per a accedir al pati de primària.

L’espai que anomenem semisòtan està en un nivell inferior de l’edifici central, però al mateix nivell del pati de primària i d’un altre carrer que no té nom.

IMG_7482 IMG_20150226_111032

 

 

 

 

 

 

L’escola disposa de tres espais destinats a patis:

  • Un pati interior adjacent a la sala multiusos destinat als infants que es queden a menjador.
  • Un pati al mateix nivell de les aules, destinat als alumnes d’infantil. Aquest pati té una porta que dóna accés al carrer Vilaseca, per on entren els alumnes d’Infantil.
  • Un pati al que s’accedeix baixant unes escales o una rampa, amb una pista poliesportiva, destinat a primària; també té un espai protegit de la pluja que queda a sota de l’ala tercera, fruit de l’ampliació de 2009. Aquest pati té una gran porta per on es pot accedir a un carrer lateral de l’escola.