Euromania

EuromaniaDes del curs 2011-2012, a Cicle Mitjà i Cicle Superior s’ha instaurat el projecte
Euromania, un projecte europeu que té per objectiu desvetllar interessos
plurilingües i avançar cap a una competència lectora plurilingüe en set llengües
romàniques: portuguès, castellà, català, occità, francès, italià i romanès, i és
també una estratègia per a la millora de la competència comunicativa, que és fonamental per al èxit acadèmic de l’alumnat.