Bits d’intel·ligència

El curs 2005/2006 s’inicia el treball amb “bits d’intel·ligència”; treball que des del curs 2006/2007 s’està duent a terme d’una manera sistematitzada a l’Educació Infantil i Primària.
Un bit d’intel·ligència és una mena d’estímul que el cervell pot emmagatzemar per dues de les vies sensorials, la visual i l’auditiva. Concretament, i per simplificar, s’anomena “bit” una imatge més la informació corresponent.
Per què ensenyar això als nens petits? Perquè són capaços d’aprendre tot allò que se’ls presenti d’una manera correcta; a més, per ells els motiva i els ajuda a desenvolupar la capacitat del seu cervell o, dit amb altres paraules, a potenciar la seva intel·ligència.
El curs 2014/2015 els mestres de Cicle Mitjà i Cicle Superior es van replantejar aquest treball amb els bits, ja que els alumnes d’aquests cursos els havien fet des de P3, els havien vist tots i tenien poc interès. Aquest curs s’iniciarà un treball amb les imatges de les paraules clau dels temes de Medi Social i Medi Natural, es passaran projectades a la pantalla digital, per tal de reduir costos.