Preinscripció pel curs 21-22

Les dates previstes per a la presentació de sol·licituds del procés de preinscripció per la nostra escola pel curs escolar 2021-2022 són del 15 al 24 de març de 2021.

​​El Departament d’Educació de la Generalitat ha determinat que aquest any tot el procés de preinscripció serà telemàtic. Per estar ben informats de tot el procés podeu consultar els següents enllaços:

Per presentar la sol·licitud de preinscripció serà molt útil disposar d’un certificat digital d’identificació personal com: DNI electrònic, cl@ve, idCat o certificat digital. Si no disposeu de cap mitjà d’identificació, us recomanem que us doneu d’alta a l’IdCat mòbil. És un tràmit senzill que només requereix un telèfon mòbil i informar d’un DNI o TIE i de la TSI (codi de la targeta sanitària).

Per presentar la sol·licitud de preinscripció per un alumne provinent d’una altra escola de Catalunya, caldrà informar del número RALC d’aquest. Cal sol·licitar aquest número a l’escola actual. Aquest requisit NO té en compte les escoles bressol; només és pels alumnes de P4 a 6è.

Documentació

REUNEIX TOTA LA DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l’acompliment dels criteris de prioritat d’assignació de places. Com que aquest any tots els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  Quan l’alumne estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne.
  Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

De manera excepcional, es poden acreditar les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

Sol·licitud de preinscripció

El procés de preinscripció per al curs 2021-2022 es farà exclusivament de forma telemàtica a través d’un formulari que trobareu a la pàgina web preinscripcio.gencat.cat (disponible a partir del 15 de març), on també hi ha  tota la informació necessària per fer el tràmit.

Si disposeu d’algun mitjà d’identificació digital (idCat Mòbil, DNI electrònic, T-CAT, Cl@ve, etc), podeu utilitzar el formulari amb autenticació electrònica, sinó haureu d’utilitzar el formulari en suport informàtic, on caldrà que adjunteu el vostre DNI,  NIE o PASSAPORT prèviament escanejat o fotografiat per acreditar la vostra identitat.

A l’hora d’introduir els noms dels centres (tant el centre actual com els demanats) cal indicar el codi i el nom del centre. Al costat de l’espai per introduir el nom del centre hi ha una lupa que ajuda a buscar els centres. Un cop trobat el centre, automàticament apareix el codi. De totes maneres, a continuació deixem els codis de tots els centres educatius de Taradell:

Si teniu dificultats o necessiteu un assessorament per omplir la documentació de la preinscripció podeu trucar els dilluns i dimecres al 938800214 o bé escriure un mail a a8029301@xtec.cat i us donarem un cop de mà.

 • Per a les persones que trieu venir de manera presencial, us garantim que ho farem amb totes les mesures de seguretat.
 • Heu de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
 • Heu de portar la documentació per poder-la escanejar o fotocopiar.
 • No està permès que vingueu de manera presencial si sou persones que pertanyeu a grups d’especial vulnerabilitat, que estigueu en període de confinament, o que presenteu símptomes compatibles amb el COVID19. En aquest cas, podeu autoritzar per escrit una altra persona perquè porti la sol·licitud i la documentació.
 • L’atenció presencial només serà possible amb cita prèvia que caldrà concretar via telèfon o a través del correu electrònic a8029301@xtec.cat

Criteris de puntuació per l’assignació de plaça

Les sol·licituds de preinscripció reben una puntuació segons els criteris que indiquem a continuació. Aquesta puntuació només serà tinguda en compte en cas de que la demanda de places sigui superior a l’oferta de l’escola. Caldrà aportar la documentació que acrediti cadascun d’aquests criteris en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció (cal tenir-la escanejada abans d’omplir la sol·licitud).

CRITERIS PUNTS DOCUMENTACIÓ
Domicili familiar a Taradell

Domicili laboral a Taradell, només en cas que no s’hi visqui

30 punts

20 punts

DNI dels pares amb l’adreça actualitzada.

Certificat emès  per l’empresa o bé còpia del model 036 o 037, en cas dels autònoms.

Germans matriculats al centre

Pares que treballen al centre

40 punts No cal documentació. El centre farà la comprovació.
Pares beneficiaris de renda mínima d’inserció 10 punts Original i fotocòpia de la documentació que acrediti ser-ne beneficiari.
Discapacitat de l’infant, pares i/o germans (igual o superior al 33%) 10 punts No cal adjuntar cap acreditació. El Departament en farà la comprovació mitjançant l’intercanvi de dades a través de la PICA.
Família nombrosa o monoparental 15 punts No cal adjuntar cap acreditació. El Departament en farà la comprovació mitjançant l’intercanvi de dades a través de la PICA.
Trasllat per mobilitat forçosa o derivat d’actes de violència de gènere Documentació acreditativa de la circumstància

 

Calendari

Segons les informacions actuals, el calendari del procés de preinscripció i matrícula serà aquest:

PREINSCRIPCIÓ Del 15 al 24 de març Termini per presentar la sol·licitud.
19 d’abril Publicació de la llista de sol·licituds amb el barem provisional.
Del 20 al 26 d’abril Termini per presentar una reclamació al barem provisional.
30 d’abril Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions.
7 de maig Publicació de les llistes ordenades definitives.
7 de juny Publicació de la llista d’admesos i, si s’escau, la llista d’espera.

 

MATRICULACIÓ Del 14 al 18 de juny

(segons horaris de secretaria)

 

 

Tan aviat com sigui possible informarem sobre les novetats de gestió​ i actualitzarem la informació de tots els apartats.​