Llistats de material curs 19-20

A continuació podeu accedir als llistats de material per al curs 2019-2020:

Recordeu que l’alumnat a partir de segon de primària ha de retornar alguns materials que al juny van prendre cap a casa:

 

La Comissió pedagògica de l’escola, d’acord amb el Projecte Educatiu, que s’està duent a terme a Educació infantil sobre els espais d’aprenentatge i d’altres metodologies de treball globalitzat, elaborat pel claustre i aprovat en consell escolar, us comunica i justifica per què la seva opció és no utilitzar llibres de text.

Ens movem entre llibres de lectura, de consulta, d’exercicis, enciclopèdies, mitjans audiovisuals, programes informàtics i qualsevol  material que doni l’oportunitat a l’alumne/a de manipular i  interactuar, i que li pugui ser útil pels seus aprenentatges i anar configurant, així, el seu esperit crític. La diversitat és a les nostres aules i ens adaptem al que cadascú necessita; és un dels nostres trets d’identitat. Experts d’arreu del món educatiu coincideixen en que el llibre de text no serveix per a atendre la diversitat, per diversos motius:

  • No són significatius pels alumnes.
  • Suposen una forta limitació als mètodes, a les experiències i a la llibertat intel·lectual i professional dels docents.
  • Utilitzar-los, suposa que l’alumne no tindrà temps per a entrar seriosament en el camp de la lectura individualitzada dels textos literaris i científics (sortosament, n’hi ha per a totes les edats).
  • No és tant el que es fa amb ells, sinó el que es deixa de fer si els tens.

És per això, que les famílies no hauran d’invertir en llibres de text sinó que ho faran en altres materials; com ara, materials manipulatius i diversos que ajuden a desenvolupar les capacitats dels nostres infants a partir del joc, la interacció i la creativitat. Aquesta alternativa, però, dificulta que cada família pugui comprar el que els seus fills/es necessiten, ja que el material és comunitari. És per això que demanem aquest ingrés per tal que el personal docent valori, consensuï, decideixi i compri el que sigui més necessari per l’aula.