equip directiu

L’Equip Directiu està compost per:

 

  • Cristina Raduà, com a Secretària.
  • Cristina Gil, com a Cap d’Estudis.
  • Maria Horra, com a Directora.