Reunions informatives de classe

Benvolguts i benvolgudes,

a continuació us detallem les dates de les reunions de tutoria programades per aquest mes d’octubre:

  • P3 – dilluns 1 d’octubre de 2018
  • P4 – dimarts 2 d’octubre de 2018
  • Primer – dimecres 3 d’octubre de 2018
  • P5 – dijous 5 d’octubre de 2018
  • Segon – dilluns 29 d’octubre de 2018
  • Tercer – dimarts 9 d’octubre de 2018
  • Quart – dimecres 10 d’octubre de 2018
  • Cinquè – dilluns 15 d’octubre de 2018
  • Sisè – dimarts 16 d’octubre de 2018

L’hora de totes les reunions serà a 1/4 de 5 de la tarda i es duran a terme a la biblioteca de l’escola.

L’educació dels/de les fills/es és una tasca compartida entre escola i família i per això us preguem que, en la mesura del possible, hi assistiu tant la mare com el pare o tutors/es legals.

L’AMIPA oferirà servei d’acollida gratuïta a les famílies sòcies i per les no sòcies, al preu de 3€.

Us hi esperem.