Resum sessió Consell escolar 17/12/2018

El passat dijous dia 17 de desembre de 2018 es va dur a terme el plenari del Consell Escolar del centre, en el que es van tractar els temes que seguidament us adjuntem a mode de breu resum:

? ACTA CONSELL ESCOLAR  ?

Aprofitem per recordar-vos que existeix la possibilitat de traslladar als representants de les famílies al Consell escolar qualsevol temàtica que volgueu que sigui tractada en aquestes sessions i que considereu que és una qüestió que s’hagi de posar en coneixement d’aquest òrgan.
Les famílies que ho desitgin poden adreçar-se als representants de les famílies al correu electrònic consellamipavitxeta@gmail.com