Som Comunitat d’Aprenentatge

Segons l’Acta de votació sobre la Comunitat d’Aprenentatge duta a terme en el marc de La festa del vot, l’escola La Vitxeta ha esdevingut una Comunitat d’aprenentatge!

Per aquells que encara no esteu molt al cas sobre el projecte en el que ens hem embarcat us en fem cinc cèntims:

“Comunitats d’Aprenentatge és un projecte fonamentat en un conjunt d’actuacions educatives d’èxit dirigides a la transformació social i educativa. Aquest model educatiu està en consonància amb les teories científiques a nivell internacional que destaquen dos factors clau per a l’aprenentatge en la societat actual: les interaccions i la participació de la comunitat.”

Les Comunitats d’Aprenentatge impliquen totes les persones que de forma directa o indirecta influeixen en l’aprenentatge i el desenvolupament de les i els estudiants, incloent-hi professorat, familiars, amics i amigues, veïns i veïnes del barri, membres d’associacions i organitzacions veïnals i locals, persones voluntàries… Partint dels somnis de tota la comunitat educativa i mitjançant el diàleg i la ciència aquest projecte transformador està assolint un doble objectiu: superar el fracàs escolar i millorar la convivència.

El Departament d’Ensenyament promou les Comunitats d’Aprenentatge com a model de centre inclusiu i acollidor.