ESPAI C

ESPAIS DE CREACIÓ ARTÍSTICA A LES ESCOLES DE PRIMÀRIA

 

Espais C és un programa promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona, l’Institut de Cultura de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.

El programa, que està dirigit a les escoles públiques de primària de Barcelona, es basa en l’acollida d’artistes novells dins de l’escola. Els centres cedeixen un taller a joves creadors perquè durant tot un any desenvolupin els seus projectes a canvi que obrin les portes 6 hores a la setmana perquè grups d’infants, de manera lliure, puguin anar a desenvolupar els seus projectes compartint el taller amb l’artista.

El projecte es basa fonamentalment en la cooperació i el mutualisme entre institucions i persones, i esdevé així molt sostenible. L’artista novell n’obté un taller i l’escola, un nou espai de creació actiu que cada centre articula de mutu acord amb l’artista, i s’involucra, des de l’inici, de manera directa els infants.

CONTEXT

 

El projecte Espais C neix seguint l’esperit del projecte Room13 International, una idea que va néixer al 1994 a l’escola de primària Caol Primary School d’Escòcia.

A Barcelona el projecte Espais C agafa característiques pròpies, però treballem l’art dins l’escola de manera similar: mitjançant la creació d’un estudi artístic lliure coordinat pels nens i per les nenes de l’escola conjuntament amb un artista resident.

El projecte pilot va començar el curs 2015-2016 i en aquest moment hi ha 6 Espais C en actiu amb 9 artistes residents. En total ja han estat residents 11 artistes de disciplines artístiques diferents.

 

OBJECTIUS

 

  • Introduir l’art   de   manera   contínua    dins    l’escola,    mitjançant    la    creació    d’un estudi artístic lliure coordinat pels nens  i  nenes de  l’escola  conjuntament  amb  un artista
  • Donar suport a joves artistes oferint un espai per desenvolupar els seus projectes i donant, al mateix temps, l’oportunitat d’un enriquiment pedagògic i didàctic.
DESCRIPCIÓ

 

Els centres es posen a disposició de l’artista i pacten les condicions de cessió segons un model de col·laboració. Han de respectar el temps de treball personal pactat amb l’artista i, per poder oferir el màxim de disponibilitat horària, s’ha de poder gestionar la forma d’accés quan se superi l’horari del centre. El centre només pot fer servir el taller en presència de l’artista durant les hores convingudes. L’artista (becat amb el taller) no desenvolupa classes ni tallers, sinó que munta durant un any el seu taller a l’escola fent-se present al centre i compartint-lo durant sis hores setmanals amb l’alumnat que hi vagi a desenvolupar els seus projectes, orientant-los tot compartint estratègies i coneixements.

La participació de l’alumnat en l’espai de temps compartit sempre ha de ser voluntària i vinculada a algun projecte personal o de grup, i el fet de treballar a l’espai C no ha d’anar en perjudici del desenvolupament de les altres tasques escolars. En aquests moments, l’artista comparteix el taller i assessora els infants que hi treballen. Cada centre educatiu ha de decidir quins nivells educatius hi participen, en quin horari i en quines condicions.

El professorat també ha de poder demanar consell a l’artista per encarar projectes dels seus grups.

L’espai C funciona vinculat a projectes creatius, individuals, de petits grups i ocasionalment d’un grup classe. Es tracta d’un treball en paral·lel que enriqueix la vida i el treball del centre i en cap cas és una substitució del treball de cap àrea. Cal mantenir sempre unes condicions de taller obert i flexible que permetin tant el treball de l’artista com els projectes lliures de l’alumnat.

L’espai, en tractar-se d’un taller que l’alumnat comparteix unes hores, està gestionat per la comissió de l’espai C, formada per representants de l’alumnat, un representant del professorat i l’artista. Aquesta comissió s’encarrega de regular l’ocupació, les condicions d’ús, les tasques de neteja, l’ordre, el material, etc., així com la detecció de necessitats, el pressupost, i l’acceptació i la gestió de possibles encàrrecs.

El centre es compromet a organitzar una comissió d’alumnes per gestionar conjuntament amb l’artista l’espai C i a nomenar el/la docent referent de l’espai, que es coordina amb l’artista i gestiona juntament amb ell la comissió d’alumnes de l’espai C i és el/la docent referent i responsable dels alumnes.