AMBIENTS A P3

En els ambients els infants es converteixen en els constructors del seu propi aprenentatge a partir del joc, la investigació i les relacions amb els companys explorant amb llibertat segons els seus interessos i motivacions. És l’infant qui pren les decisions i cerca les seves pròpies estratègies per trobar les solucions davant de reptes i situacions que es va trobant i l’adult es presenta com un guia i observador.

Els infants de P3 fan dues sessions setmanals d’ambients i gaudeixen molt d’aquests, ja que mitjançant el joc poden aprendre moltes coses. Els voleu veure? Cliqueu a la fotografia per anar a la galeria d’imatges