Preinscripció i matrícula

 

OFERTA DE PLACES:

cliqueu a l’enllaç

Consulta d’oferta de places

BAREM Definitiu:

cliqueu a l’enllaç

INFORME_BAREM_DEFINITIU_BAREM

MATRÍCULA: del 13 al 17 de juliol de 9h a 12h.

CALENDARI PER DEMANAR CITA PRÈVIA:

 

 

 

Cliqueu l’enllaç

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:01_Oblig,43011145

 

 

 

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ .

TELEMÀTICA
13 al 17 de juliol

Documentació obligatòria a  enviar al correu: e3011145@xtec.cat

 • Original i fotocòpia del llibre de família.
 • Original i fotocòpia del DNI pare/mare
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a
 • Full de dades bàsiques
 • Autorització sortides escolars.
 • Autorització de drets d’imatge
 • Carta de compromís educatiu.

 

 

PRESENCIAL
13 al 17 de maig

Documentació obligatòria a presentar:

 • Sol·licitud emplenada.
 • Original i fotocòpia del llibre de família.
 • Original i fotocòpia del DNI pare/mare
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a
 • Full de dades bàsiques
 • Autorització sortides escolars.
 • Autorització de drets d’imatge
 • Carta de compromís educatiu.

Mesures preventives

 • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones.
 • És recomanable que les persones sol·licitants portin el seu propi bolígraf.
 • És recomanable l’ús de mascareta i  guants.

Més informació a:  http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/