Comitè Escola Verda

Els alumnes i les mestres, que formem el Comitè Ambiental, hem iniciat les nostres activitats enfocades a conscienciar a tota la Comunitat Educativa de la importància de la cura del medi ambient.

Com a primera actuació hem marcat les directrius a seguir durant aquest curs.

Avui hem preparat les safates perquè així, quan arribi la fruita del programa del “Pla de Consum de Fruita a les Escoles”, al qual pertanyem, estiguin a punt.

Nova Aula d’Acollida

La nova Aula d’Acollida ja té cara i ulls. Després d’algunes obres i remoure algun moble, s’ha aconseguit un espai diàfan i sense entrebancs, on es porten a terme les assignatures de Religió i les sessions d’Aula d’Acollida, així com tallers de matemàtiques vivencials. Veritablement, un lloc perfecte per a la conversa, reflexions i projectes en comú.

El parquet i l’absència de mobiliari està afavorint el treball en projectes de Religió i el foment de la llengua pels nois i noies de l’Aula d’Acollida.

L’ESCOLA VERDA BUSCA MASCOTA!!! 

BASES PER PARTICIPAR-HI   

  • Poden participar tots els membres de la Comunitat Educativa: alumnes, mestres, famílies, personal no docent,…
  • El disseny de la mascota es presentarà en un full mida A5 (mig foli)
  • La mascota haurà de tenir nom (el nom anirà al costat del disseny).
  • El nom i cognoms de l’autor-a haurà d’escriure’s al darrera del full, així com el curs. Si és una família la que ha dissenyat la mascota també hi farà constar el nom i cognoms de l’alumne.

ASPECTES A TENIR A COMPTE:

  • El disseny haurà d’estar relacionat amb la cura del medi ambient o qualsevol aspecte de la naturalesa.
  • No cal que sigui un objecte real, pot ser inventat.
  • Seria convenient establir una relació entre el vostre disseny i l’escola.

Podeu donar el vostre disseny de la mascota al vostre mestre/a tutor/a abans del dia 7 de novembre.

El Jurat estarà format per la Directora, els membres del Comitè Ambiental de l’Escola i la Comissió d’Escola Verda (alumnes i mestres)

ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!!!

ESPEREM  LES VOSTRES PROPOSTES!!!