TANCAMENT DE CENTRES ESCOLARS

El Departament d’Educació ens informa que a partir de demà divendres 13 de març totes les escoles estaran tancades. Aquesta mesura té prevista una durada inicial de 14 dies. Us demanem que esteu atents a les informacions que anirem comunicant a través de la plana web de l’escola.

COMUNICAT DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT EN RELACIÓ AL CORONAVIRUS

El Departament d’Educació insta a la suspensió de tota activitat que organitzin els centres educatius del Departament o qualsevol servei del mateix Departament que no sigui lectiva o curricular, que es faci fora del centre i que impliqui professorat, personal no docent o alumnat de diversos centres simultàniament. Les sortides lectives que impliquin un sol centre es poden mantenir. Aquesta mesura de suspensió té efectes sobre fires, trobades, cantades, certàmens, etc.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=383825