Inscripció i Autoritzacions

INSCRIPCIÓ

És imprescindible que s’entregui l’autorització al professor responsable de cada escola participant.
En cas que el professor no assisteix a la trobada, aquesta inscripció s’entregarà als responsables de cada grup a l’arribada a Vic el dia 30.