Alumnes ACTUALS de Nivell Elemental, Nivell Mitjà i Conservatori

Calendari de preinscripció pels alumnes ACTUALS de Nivell Elemental (de 1r a 6è), Nivell Mitjà (de 1r a 6è) i Conservatori.

Aquest calendari també aplica als alumnes ACTUALS de la xarxa EMVIC i l’EM Tona

MARÇ  Del 13 al 31 març  Preinscripció a través de Gwido*
JUNY  De l’1 al 15 de juny  Prematrícula per alumnes de 1r NE que trien instrument, a través de Gwido*

Prematrícula per la resta d’alumnes de NE, NM, GP  

  • Sol·licitud d’optatives i de lliure elecció a través de Gwido 
  • Sol·licitud de canvi d’instrument, de tutor, d’itinerari – escriure a jordimatas@emvic.cat  
JULIOL  1 de juliol  Resolució de la prematrícula. Publicació a la web (optatives i lliure elecció).  
6 de juliol  Entrega horaris de combo i cambra 
9 de juliol  Resolució de prematrícula pels que han demanat canvi d’instrument, de tutor o d’itinerari 
del 10 al 15 de juliol  Confecció d’horaris d’instrument 
A partir del 15 de juliol  Cobrament de matrícula 

* Vegeu aquí un vídeo tutorial per realitzar la preinscripció. Si no recordeu el vostre usuari i/o contrasenya de Gwido, envieu un correu electrònic a recepcio@emvic.cat indicant el nom de l’alumne/a i curs actual.