Convocatòria 2021-2022

INSCRIPCIONS A LES PROVES D’ACCÉS AL CONSERVATORI CURS 2021-2022 

Calendari

MA  Del 17 al 24 de ma  Matrícula a les proves d’accés per formulari telemàtic. En cas de tenir dificultats per realitzar-la de forma telemàtica escriviu a secretaria@emvic.cat per sol·licitar atenció presencial. 
25 de març  Publicació de la llista provisional d’inscrits (web www.emvic.cat, id assignat) 
26 – 28 de març  Presentació de reclamacions al correu jordimatas@emvic.cat 
29 de març  Publicació de llistes definitives (web www.emvic.cat, id assignat) 
ABRIL  16 d’abril  Nomenament i publicació de comissions avaluadores a la web www.emvic.cat 
18 d’abril  Publicació del procés de desenvolupament i del contingut de les proves, calendari, i la resta d’informació del procés al web www.emvic.cat 
MAIG  18 de maig   Prova de llenguatge musical 

COMISSIONS AVALUADORES I DATES DE LES PROVES (16/04/2021)

Al següent enllaç trobareu les comissions avaluadores de les proves.

Comissions avaluadores de les proves

Dates de les proves:

 • 18 de maig a les 10 h, prova de Llenguatge
 • 26 de maig proves de Piano
 • 27 de maig proves d’instruments de Percussió i Música Moderna
 • 28 de maig proves d’instruments de Vent

LLISTAT DEFINITIU D’INSCRIPCIONS (29/03/2021)

Accediu al següent enllaç per veure el llistat definitiu d’inscrits a les proves d’accés al Conservatori 2021. Recordeu que trobareu la inscripció del vostre fill/a amb el número del document d’identificació que hàgiu presentat a la sol·licitud (DNI, passaport o NIE).

Llistat definitiu d’inscrits


LLISTAT PROVISIONAL D’INSCRIPCIONS (25/03/2021)

Accediu al següent enllaç per veure el llistat provisional d’inscrits a les proves d’accés al Conservatori de Vic 2021. Trobareu la inscripció del vostre fill/a amb el número del document d’identificació que hàgiu presentat a la sol·licitud (DNI, passaport o NIE).

Llistat provisional d’inscrits

Si ho necessiteu, recordeu que teniu fins dia 28 de març per presentar reclamacions a l’email jordimatas@emvic.cat.


PLACES PROVA D’ACCÉS CONSERVATORI DE VIC 2021 (16/03/2021)

Accediu al següent enllaç per consultar la publicació de places per la convocatòria 2020 al Conservatori de Vic.

Places prova d’accés conservatori vic 2021


COM REALITZAR LA INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA A LA PROVA D’ACCÉS AL CONSERVATORI:

Enviar un correu electrònic a provesacces@emvic.cat amb la següent informació i documentació:

  1. Indicar el nom de l’alumne a l’assumpte de l’email,
  2. Indicar el llistat de repertori que presenteu a la prova,
  3. Adjuntar els següents arxius:
   1. La sol·licitud d’inscripció emplenada i signada (PDF)
   2. El full d’autorització bancària emplenat i signat (Només l’han d’adjuntar els alumnes nous a l’EMVIC)
   3. Fotocòpia del DNI de l’alumne/a
   4. Partitures escanejades

En cas de no poder realitzar la inscripció de forma telemàtica, escriviu un correu a secretaria@emvic.cat per sol·licitar cita prèvia per realitzar-la de forma presencial al centre.

Taxa d’inscripció:
Alumnes EMVIC i aules de la Xarxa: 30 euros.
Alumnes externs: 90 euros.
Cobrament per rebut bancari.

Atenció: Per tal que la inscripció sigui vàlida, és imprescindible que es faci dins el termini indicat, i aportant tota la documentació requerida.

 


ORIENTACIONS PER LA PROVA

Al següent enllaç hi trobareu les orientacions per la prova d’accés al Conservatori 2021:

Orientacions per la prova


RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE LES PROVES D’ACCÉS 2021

El següent enllaç hi trobareu la resolució de la convocatòria de les proves d’aquest any:

Resolució PRAC (2021)