Si toquem junts, sona millor

El projecte Si toquem junts, sona millor va començar el curs 2012-13. Aquest projecte es desenvolupa amb alumnes de 3r de primària de les escoles de Vic que hi vulguin participar, conjuntament amb l’Escola de Música i Conservatori de Vic. Els objectius d’aquest projecte són els següents:

  1. Apropar l’Escola de Música i Conservatori de Vic als infants de la ciutat, que accedir a aquest servei els és complexe a causa de la seva situació econòmica i/o perfil social.
  2. Vincular escoles d’Educació Primària de Vic de diferent titularitat, afavorint la col·laboració entre els mestres dels diferents centres així com la convivència i el treball cooperatiu dels seus alumnes.
  3. Conèixer les habilitats musicals destacades i els interessos musicals dels alumnes del projecte, estudiant la viabilitat de sumar-los als programes centrals del projecte educatiu de l’emvic.
  4. Incidir en l’educació emocional dels alumnes mitjançant el poder transformador de la música i amb la Musicoteràpia com a eina principal, treballant valors com el respecte, la tolerància, el sentiment de pertinença i l’autoestima.
  5. Potenciar l’èxit educatiu dels alumnes usuaris del projecte, incidint en l’adquisició de les vuit competències transversals bàsiques descrites pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

 

Aquest projecte consisteix en un treball a dos nivells: a nivell d’alumnat i a nivell de professorat. A nivell de professorat, els mestres especialistes de música de les escoles participants treballen conjuntament amb els professors de l’Escola de Música de Vic de manera que treballen conjuntament la metodologia i les propostes concretes de treball. Aquesta metodologia es basa en tres eixos:

 

  • La importància a la consideració de l’entorn de cada alumne.
  • La interdisciplinarietat intrínseca entre el so, el moviment i el llenguatge.
  • La creativitat del docent –en la programació i en la capacitat de reacció-, i de l’alumne –fent propostes sorgides de la improvisació o la composició, i en les respostes davant els reptes proposats com a forma d’aprenentatge.

Paral·lelament, els alumnes treballen en diferents tallers que van rotant i en un grup format per alumnes del seu centre i d’un altre centre de la ciutat. Aquests tallers són variants depenent de la formació i l’especialització dels professors i mestres de cada curs.

El projecte es clou amb una mostra oberta a la ciutat a la Sala 2 de L’Atlàntida.