Estructura Curricular curs 2021-2022 – Nivell Elemental (Primària)

L’estructura segueix essent la que teníem el curs passat amb alguns canvis:

  • Llenguatge musical i dimensions. Seguim amb l’estructura curricular de Llenguatge musical i dimensions però totes dues assignatures seran de 60’ pels alumnes d’horari intern. Pels alumnes d’horari extern, seguirem amb l’estructura de 60’ de llenguatge i 45’ de dimensions ja que representaria una sobrecàrrega lectiva. Podreu consultar els horaris a Gwido a partir del 8 de juny.
  • Grans formacions (orquestra, banda i jazzband). Es treballarà en subgrups i en tutti (tota la formació) a partir d’un calendari que l’alumnat coneixerà i que estarà guiat per la situació epidemiològica de cada moment.
  • Conjunts de petit format. S’augmenta l’oferta pel proper curs.
  • Assignatures de lliure elecció. Seguirem com el curs passat i s’oferirà la Preparació per la Prova d’Accés als alumnes interessats en fer les proves d’accés al conservatori. La resta d’assignatures de lliure elecció, encara no les podem oferir.
  • Escola Coral com a optativa a 5è i 6è. D’acord amb el Pla Estratègic 2019-23 i amb la situació actual del centre, conscients que el cant coral és un dels eixos del centre, oferirem una assignatura optativa per tots els alumnes que vulguin fer cor a 5è i a 6è de NE.

Del 2 al 15 de juny, a través de Gwido, podreu realitzar la prematrícula per triar les assignatures optatives que, d’acord amb el vostre tutor, vulgueu realitzar.

Alumnes de 1NE que trien itinerari d’instrument

Us recordem que és dins del període de  prematrícula que podeu triar l’instrument que vulgueu realitzar el curs 2021-22. Heu d’escollir 1 instrument.

Aquest any, per acord de la Junta de Caps de departament, es publicarà la llista provisional de sol·licituds amb els clausus de centre el 17 de juny. Les famílies que desitgin fer algun canvi, tindran fins el 20 de juny per sol·licitar-lo.

En el cas que hi hagi més demanda que oferta en una especialitat, es durà a terme un sorteig amb l’aval de l’AMPA de l’escola.

Com a resultat del sorteig s’ofereixen dues opcions als alumnes que no han obtingut la plaça desitjada:

  1. La possibilitat d’accedir a un altre instrument amb plaça disponible
  2. Continuar en l’itinerari de llenguatge musical i cant coral, esperant que hi hagi baixes de l’instrument desitjat per accedir-hi (confecció d’una llista d’espera fruit del sorteig)

Tanmateix, de cara al curs següent s’ofereix a tots els alumnes que van participar al sorteig l’oportunitat d’accedir amb preferència a la primera opció d’instrument que havien demanat.

Cal tenir en compte que habitualment cap alumne/a en llista d’espera ha completat tot el curs sense que sorgís l’oportunitat d’oferir-li una plaça i que un 95% dels alumnes que accedeixen a un instrument amb places disponibles, un any després renuncien a la primera opció.