Projectes singulars

En aquesta pàgina hi trobem els projectes singulars i  els treballs, activitats i projectes que es fan  en motiu de la festa Verdaguer.