Oferta educativa

L’escola té dues línies i imparteix educació infantil i primària , actualment hi ha  298 alumnes. La  ràtio a les aules actualment té un promig de 18 alumnes.