Vilasona! 2020-21

Informació per al Curs 2020-21

Us informem que de cara als curs 2020/21 el Projecte Vilasona passarà a oferir-se només fins a 1r de Primària i sense incloure la pràctica instrumental. 

Els motius que ens han portat a adoptar aquesta decisió són per un costat l’èxit indiscutible del projecte fins a 1r de Primària i per l’altre la voluntat de redefinir el projecte Vilasona Orquestra per tal de fer-lo créixer molt més amb noves propostes que es concertaran en els propers cursos i que han de permetre assolir el repte de disposar, a mitjà termini, d’una Orquestra Infantil que agrupi els infants de totes les escoles del poble.