Instal·lacions

Edifici de primària

Aquest és l’edifici que allotja totes les aules ordinàries de primària, a més del menjador, aula de música, aula d’informàtica, aula d’educació especial, aula polivalent, laboratori i les oficines de direcció i gestió de l’escola.

Edifici d’educació infantil

Aquest és l’edifici que allotja totes les aules ordinàries d’educació infantil, a més de l’aula de llum, d’experimentació/laboratori i de la calma. També hi ha un espai multiús: “la sala de les columnes”!

Gimnàs i vestuaris

Aquestes són les instal·lacions esportives cobertes de l’escola. En elles fem part de l’educació física i consten de gimnàs de 200m2, vestuaris, magatzem de material i oficina de l’AMPA principalment.

Pistes poliesportives

Aquests són els espais on principalment es realitza l’altra part de l’educació física. També són els espais principals d’esbarjo i de la realització de festes i celebracions de la comunitat educativa. La pista verda és una mica més petita que la pista gris, la qual te les mides reglamentàries i es pot dividir lateralment en dos camps de minihandbol i minibàsquet.

Patis de sorra

Aquests són els espais que s’utilitzen bàsicament per a l’esbarjo dels més petits. L’un per als alumnes d’educació infantil i l’altre per als de cicle inicial. Acompleixen perfectament la seva tasca, ja que són assolellats a l’hivern i ombrejats a l’estiu. Actualment en procés de renovació amb el Projecte Mil Llocs, Mil Jocs, onhi participem alumnes, famílies i mestres

Menjador

Aquest és l’espai on elnostr cuiner i  mainaderes alimenten amb tot el carinyu als nens/es que en fan ús.

Cuina

Renovada l’estiu del 2016, amb equipament propi per la confecció diaria dels àpats.

Aula de música

L’escola compta amb una aula de música especialment dedicada a aquest fi. En ella a més del material típic de l’aula podem trobar  una dotació informàtica realment especial, entre ordinadors, teclats, sistema de so i projecció.

Aula d’informàtica

L’escola compta amb una aula fixe d’informàtica, on es realitzen desdoblaments de diferents assignatures per incloure en elles l’ús de les TAC. A més també tenim un carro amb uns 30 portàtils, per  a que els alumnes puguin utilitzar els ordinadors dintre de la pròpia aula ordinària.

Aula d’anglès

Aquesta és la darrera aula específica creada a l’escola. De moment està ubicada en la cargola, però la idea és que tingui continuitat en un dels edificis quan hi hagi capacitat.