Meteorologia

Els alumnes de 5è fan de meteoròlegs a l’escola. Les tasques que assumeixen aquests alumnes són les següents:

  • Recollir i mesurar l’aigua de la pluja amb un pluviòmetre.
  • Informar sobre la previsió meteorològica als diferents cursos els dies que vagin d’excursió per tal que vagin ben preparats.
  • Elaboració de gràfics de les temperatures.
  • Informar a través de megafonia als companys de l’escola de la temperatura de l’exterior.
  • Recopilar notícies relacionades amb els fenòmens meteorològics.

Les competències bàsiques que treballem amb aquest projectes són les següents:

  • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: Comprendre les relacions que s’estableixen entre les societats i el seu entorn, fent un ús responsable dels recursos naturals i tenir cura del medi ambient.
  • Competència d’aprendre a aprendre: Desenvolupar la capacitat d’emprendre,organitzar i conduir un aprenentatge en grup, en funció dels objectius i necessitats de l’entorn
  • Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria: Adquirir consciència en l’aplicació d’un conjunt de valors i actituds de responsabilitat i coneixement del medi.