Cura de l’entorn

Els alumnes de 2n són els encarregats de vetllar per la cura d’un dels espais comuns de l’escola: El pati.

Aquests alumnes expliquen a la resta de l’alumnat de l’escola, la importància de mantenir net el pati, també són els encarregats de recollir les deixalles que es troben en aquest espai.

Una de les tasques que també assumeixen, és la de recollir les jaquetes i carmanyoles que han quedat oblidades, cercant als propietaris per tal de fer-se-les arribar.

Els nens i nenes de segon van equipats per realitzar aquesta feina amb unes armilles per fer-se més visibles, dos cubells de goma per dipositar les escombreries i uns guants de vinet reciclables.

A través d’aquest projecte treballem les següents competències:

-Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: Comprendre les relacions que s’estableixen entre les societats i el seu entorn, fent un ús responsable dels recursos naturals i tenir cura del medi ambient.

-Competència d’aprendre a aprendre: Desenvolupar la capacitat d’emprendre, organitzar i conduir un aprenentatge en grup, en funció dels objectius i necessitats de l’entorn.

-Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria: Adquirir la consciència en l’aplicació d’un conjunt de valors i actituds de responsabilitat i coneixement del medi.