Natura

El curs de 2n té l’encàrrec de vetllar per la cura de les plantes i arbres de l’escola.

Aquests alumnes expliquen a la resta de l’alumnat de l’escola, la importància de mantenir  actituds respectuoses cap a la natura, ja que és demanda del propi Consell d’alumnes del centre la plantació de més flora.

Els nens i nenes de segon van equipats per realitzar aquesta feina amb unes armilles per fer-se més visibles i els estris necessaris per realitzar les tasques que convenen.

A través d’aquest projecte treballem les següents competències:

-Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: Comprendre les relacions que s’estableixen entre les societats i el seu entorn, fent un ús responsable dels recursos naturals i tenir cura del medi ambient.

-Competència d’aprendre a aprendre: Desenvolupar la capacitat d’emprendre, organitzar i conduir un aprenentatge en grup, en funció dels objectius i necessitats de l’entorn.

-Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria: Adquirir la consciència en l’aplicació d’un conjunt de valors i actituds de responsabilitat i coneixement del medi.