Bibliotecaris

El projecte consisteix en encarregar-se del manteniment de la Biblioteca. Els alumnes de 6è, amb l’ajuda dels mestres que dinamitzen la biblioteca i la mestra d’anglès, s’encarregaran de l’organització i gestió. A través d’aquest projecte, ens plategem desenvolupar la competència informacional i el tractament de la informació alhora que apliquem la llengua anglesa en activitats funcionals.

Objectius:

– Conèixer l’organització de la biblioteca seguint la CDU.

– Fer cerques bibliogràfiques telemàticament.

– Mantenir endreçada la biblioteca.

– Portar a terme l’enigma del mes.

– Assumir responsabilitats al centre que afavoreixin els altres.

– Aplicar la llengua anglesa a activitats significatives.

 

Dedicació:

– Amb la mestra d’anglès, dues ½ hores de després del pati, en petit grup.

– Els dies necessaris, sempre que hi hagi activitat dinamitzada a la biblioteca.

– Cada primera setmana de mes, per penjar les pistes de l’enigma i fer el recompte.

 

Han de fer:

– Endreçar els llibres seguint la CDU..

– Revisar que els llibres estiguin ordenats.

– Ordenar les revistes.

– Endreçar l’espai d’Infantil.

– Revisar l’espai dels Punts lliures d’intercanvi de llibres.

– Penjar les pistes de l’enigma i fer el buidatge de les respostes.