Informació General

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics i per canviar de centre.

Per fer la preinscripció cal:

 • conèixer el calendari de tot el procés,
 • consultar els centres i l’oferta de places escolars,
 • conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds i la documentació necessària per justificar-los,
 • presentar la sol·licitud i la documentació en el terminis establerts.

Les sol·licituds s’ordenen a partir de l’aplicació dels criteris de prioritat.

Cada centre educatiu informa del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l’adscripció a altres centres i si té mitjans específics d’adaptació a determinades discapacitats dels alumnes. Normalment els centres organitzen jornades de portes obertes abans del període de preinscripció.

Cada any el Departament publica la resolució que regula el procés de preinscripció, on s’estableixen les dates i els terminis que són específics per a cada ensenyament.

Dates de la preinscripció del curs 2018-2019

La resolució per a la preinscripció del curs 2018-2019 es troba en tràmit de publicació al DOGC.

Preinscripció

 • Oferta inicial de places escolars: 9 d’abril de 2018
 • Presentació de la sol·licitud al centre: del 13 al 24 d’abril de 2018
 • Presentació de la documentació al centre: fins al 25 d’abril de 2018
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 3 de maig de 2018
 • Termini per presentar reclamacions, si cal, a la puntuació provisional: del 4 al 8 de maig de 2018
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 10 de maig de 2018
 • Sorteig del número de desempat: 11 de maig de 2018 a les 11 h als serveis centrals del Departament d’Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona
 • Llista ordenada definitiva: 15 de maig de 2018
 • Període d’ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici): del 31 de maig al 4 de juny de 2018
 • Oferta final de places escolars: 11 de juny de 2018
 • Llistes d’alumnes admesos (i llistes d’espera, si n’hi ha): 12 de juny de 2018

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i primer curs d’ESO: del 21 al 27 de juny de 2018