LES MEDUSES FAN UNA SORTIDA AL SEGRE

Els nens i nenes de l’Escola Llums del Nord, el passat 13 d’octubre, van anar a buscar macroinvertebrats en el riu Segre, al pas de les Pereres.

Després de trobar macroinvertebrats com ara sangoneres, fisids, leptoflèbids i lumbrícids podem saber si l’aigua està contaminada o no. Aquests macroinvertebrats que vam trobar estan classificats dins de la categoria d’aigües de color taronja. Les aigües es classifiquen en quatre colors.  El color blau vol dir que els macroinvertebrats poden viure amb aigües bones i gens contaminades. El verd està en aigua bona. El groc és mediocre i per últim el taronja i vermell la qualitat de l’aigua és deficient.

Després d’aquest resultat, esperem que la propera sortida que fem d’exploració del projecte rius, els resultats de l’aigua surti de més bona qualitat.

Escrit per la Yvette, l’Arlet i la Naia