La junta de l’AMPA actualment està formada per:

PRESIDENTA:         Gisel·la Pagès

SECRETÀRIA:        Jenifer Moreno

TRESORERA:         Marta Vilarnau

VOCALS:                Araceli Martínez (Adjunta a Secretaria i Tresoreria)

Imma Riera

Anna Casaponsa

Anna Ros

Rosa Oliveras

Elena Escofet