Organització i gestió de l’escola

 

 

  • Òrgans de govern unipersonals:

L’equip directiu d’aquesta escola està format per:

  • La Directora: Natàlia Esteban Pubill
  • La Secretaria: Montse Carrillo Tubert
  • El Consell Escolar està constituït pels següents òrgans:
  • Presidenta: Natàlia Esteban Pubill
  • La Secretaria: Montse Carrillo Tubert .
  • Representants de l’AMPA: Mònica Bahillo, Rolienny Larcada
  • Representants de l’Ajuntament: Elena Folch
  • Representants de mestres; Sílvia Muriscot, Montse Carrillo i Mireia Castells

 

  • Equip docent:

Està format per 8 mestres (5 tutors de primària ,  2 mestres d’infantil i   1 mestre d’educació especial ) i comptem amb els especialistes itinerants de la ZER ( mestre de  música, mestre d’educació física, mestre d’anglès. mestre de francès i mestre de religió).