Blog 6è

MANIPULEM LES MATES

Per seguir el procés natural d’apenentatge de qualsevol nou contingut matemàtic hem de començar per la primera fase: la manipulació i la experimentació.

Això és el que hem fet aquest curs per treballar entre d’altres coses l’estadística, els tipus de triangles, els nombres decimals, els tipus de rectes, la relació entre unitats de longitud, la superfície, l’equivalència de fraccions, la suma de fraccions…

Per aquest curs tenim preparada molta més manipulació matemàtica!!!!