Instal·lacions

L’edifici de l’escola consta de tres plantes; a la planta baixa hi trobem el pati, la pista i l’hort a la part exterior; les aules de P3, l’aula de psicomotricitat, el gimnàs i vestuaris, el menjador escolar, la sala de mestres i els despatxos de Direcció i de l’AMPA. Al primer pis, trobem la resta d’aules d’Infantil, les aules de primària de 1r a 3r, els espais d’aprenentatge, la biblioteca i l’aula de música. Al tercer pis, trobem la resta d’aules de Primària de 4t a 6è, l’aula d’Educació Especial i dues aules polivalents. 

L’escola també disposa d’ascensor, fet que facilita la mobilitat en determinades circumstàncies i lavabos adaptats.

Per agilitzar les entrades i sortides de l’escola, els alumnes des de P3 fins a 2n utilitzen l’accés  i escales principals; mentre que la resta d’alumnes ho fan per pati posterior.