L’ESCOLA

L’escola Garcia Fossas som una escola pública d’educació Infantil i Primària. Som una escola de dues línies.

El nostre objectiu és EDUCAR en VALORS perquè els infants arribin a ser responsables, íntegres amb esperit crític i democràtic. Potenciem la tolerància, la solidaritat, l’equitat, la coeducació, el respecte, l’esforç i la integració fomentant la cohesió social.

Som una escola oberta a l’entorn, innovadora, participativa i integradora.