Beques menjador Consell Comarcal 2021-22

L’objecte de la subvenció és l’atorgament d’ajuts individuals per a la utilització del servei escolar de menjador a alumnes escolaritzats en centres de segon cicle d’educació infantil (EINF-2C), educació primària (EPRI), secundària (ESO) de jornada partida a més d’educació especial (EE) de centres públics i concertats de la comarca de l’Anoia, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal l’Anoia per al curs.

Trobareu tota la informació en el següent enllaç: http://www.anoia.cat/departaments/ensenyament/ajuts-individuals-de-menjador/