El projecte proposa personalitzar l’escola amb un pla d’intervenció educativa que estableixi una vinculació educativa positiva entre el tutor i l’alumne, i que proporcioni a tot l’alumnat factors promotors que els reconeguin i els acompanyin en el seu creixement per anar aconseguint cotes de seguretat personal que els ajudin a desenvolupar-se de forma integral i satisfactòria.
Una relació tutorial fonamentada a partir de:
· la confiança, aconseguida mitjançant l’escolta activa;
· la mirada capacitadora;
· la gestió relacional, amb el reconeixement i la identificació per part del tutor de cadascun
dels alumnes del grup classe sense exclusió.