Teatre

El teatre és un mitjà que ens permet expressar sentiments, explicar històries i connectar amb d’altres persones. És una activitat que potencia les capacitats comunicatives i pot ajudar de manera molt eficaç en l’educació de l’expressió corporal i oral dels infants.

Creiem que a l’escola és important ensenyar els nens i nenes a expressar-se, a comunicar-se, a vèncer les seves dificultats, a posar-se davant d’un públic per poder assolir tota la riquesa expressiva que aporta el teatre.

Considerem aquesta activitat com una part molt important en l’educació de l’expressió oral i corporal dels infants. Els dóna eines per aprendre a expressar i comunicar els propis sentiments, autocriticar-se, enriquir els seus mitjans d’expressió i la seva espontaneïtat.

D’altra banda, fer teatre suposa treballar en equip, un valor molt important en la societat actual. Els nostres alumnes aprenen la importància de treballar conjuntament i se n’adonen que en un equip tothom és important i que es treballa per tirar endavant un projecte en comú.

Els alumnes de 5è i 6è tenen una sessió setmanal de teatre al llarg de tot el curs on es fan tot un seguit d’activitat encaminades a millorar la dicció, a saber parlar en públic, a improvisar, a millorar l’expressió corporal i la memòria, etc.

Al segon trimestre, cadascuna de les classes, 5è i 6è, preparen una obra que hauran de representar pels pares i per tota l’escola durant la setmana de St. Jordi. És al llarg d’aquest trimestre que els alumnes, a part d’assajar, hauran de preparar l’escenografia i el vestuari pertinents a l’obra representada.

Aquest, és un treball interdisciplinar que abarca molts àmbits: lingüístic, artístic (visual i plàstica, música i dansa), d’educació en valors … És per aquest motiu que quan parlem de teatre, parlem de projecte d’escola.