Padrins i fillols

Avançar en l’aprenentatge de la lectoescriptura és un dels objectius principals dels alumnes i de les alumnes de cicle inicial. És per això que millorar la lectura en general és d’enorme importància de cara a potenciar aquest procés d’aprenentatge.

El claustre de l’escola pensa que l’apadrinament lector de  P5 – 5è, 1r – 6è i les parelles lectores de 2n i 4t són recursos encaminats a afavorir aquest objectiu i a fomentar la convivència i el gust per la lectura.

Els nostres objectius específics referents a l’apadrinament lector són:

 • Treballar regularment la lectura creant contextos significatius d’aprenentatge (llegeixo perquè algú m’escolta, perquè algú m’ensenya…)
 • Experimentar diferents estratègies lectores.
 • Fomentar la convivència a l’escola establint lligams afectius entre padrins i fillols.
 • Treballar la cooperació entre els diferents cicles de l’escola.

 Els nostres objectius específics referents a les parelles lectores són:

  • Millorar la lectura dels alumnes i de les alumnes de 2n.
  • Compartir una estona de lectura amb companys/es d’altres cursos (lectura entre iguals)
  • Potenciar el gust per la lectura dels dos membres que formen la parella lectora.
  • Gaudir d’un espai i d’un context significatius i afavoridors per estimular l’hàbit lector.
  • Millorar la lectura dels alumnes i de les alumnes de 2n.
  • Experimentar diferents estratègies lectores.
  • Fomentar la convivència a l’escola.
  • Treballar la cooperació entre els diferents cicles de l’escola.