Curs de Scratch

DESCRIPCIÓ

Curs basat en materials modulars dirigits a l’alumnat de Cicle Superior de Primària. Cada mòdul correspon a un repte a solucionar amb una previsió de 12 hores de desenvolupament a l’aula.

El mòduls tenen una estructura seqüencial, de forma que la seva complexitat es va incrementant.

OBJECTIUS

Introduir la programació als nivells de primària (cicle superior)
Fomentar el pensament computacional i l’assoliment de les competències digitals.