Horaris

Horari Escolar

de 8:30 a 12 i de 15 h a 16:30 h.

Horari d’administració

Dilluns de 08:45 h a 13:30 h

Dimecres alterns: de 08:45 h a 13:30 h

Dijous de 08:45 h a 13:30 h

Horari Direcció

Atenció a families: cada matí de 8:30 a 9:20 h i cada tarda de 15 h a 15:45 h

Dilluns i dimecres de 12 a 13 h.