Instal·lacions

ESPAIS DEL CENTRE

  • Dues aules d’Educació Infantil
  • Tres aules d’Educació Primària
  • Biblioteca-Mediateca
  • Aula de reforç, tutories, etc.
  • Aula menjador
  • Cuina (catering)
  • Despatx
  • Pati

Espais del centre

RECURSOS HUMANS

 • Cinc mestres tutors/es
 • Quatre mestres itinerants (música, educació física, anglès i educació especial)
 • Una psicopedagoga (EAP Lleida)
 • Dos monitors/es de menjador (empresa Sercodaga)