Instal·lacions

El centre disposa d’11 aules de classe, 1 aula de psicomotricitat i usos múltiples, menjador, aula de desdoblaments, sala de material, sala de mestres, secretaria i despatx de direcció, lavabos alumnes i lavabos de profesors, pati sorral i pati esportiu.