LA NOSTRA ESCOLA

 

L’Escola Virolet és un centre educatiu, d’infantil i de primària, amb un equip de mestres il·lusionats amb la missió d’educar i formar els infants del barri de Can Llong, conjuntament amb les seves famílies.

Una escola pública i catalana que treballa perquè les nenes i els nens esdevinguin persones equilibrades, responsables, autònomes, crítiques i competents dins de la nostra societat canviant. Un centre que vetlla per contribuir en el coneixement de persones vinculades a l’entorn social i natural i compromeses amb la societat i el país.

Infants, mestres, famílies i tota la comunitat escolar col·laborarem en un projecte comú.

 

Presentació digital de la nostra escola

FOTOGRAFIES DE L’ESCOLA

SEGUIMENT DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

…………………………………………………………………………………………………………………

PREGUNTES FREQÜENTS (sobre l’escola)

1.- En què em puc fixar per triar una escola?  Pensa que esculls una escola per uns quants anys. Et pots informar dels seus projectes, la metodologia, l’estil i el valor educatiu, l’atenció individualitzada, les seves quotes i els serveis extres que ofereix, entre d’altres. Compareu diverses escoles per veure quina s’ajusta millor als vostres criteris pedagògics i estigueu segurs que la nostra escola és coherent amb els valors de la vostra família.

2.- Quina és la visió pedagògica de l’Escola Virolet? Sense motivació no hi ha aprenentatge. Entenem l’escola com una petita societat i eduquem alumnes que viuen en un món canviant. Atenem a la diversitat tenint em compte les característiques personals, demanant a cadascú allò que li podem demanar i potenciant el processos d’alt rendiment cognitiu. No utilitzem metodologies tradicionals. El món entra a l’aula: un infant aprèn quan pot relacionar noves idees amb coneixements previs, connectant-los amb el món que l’envolta.

3.- Com ho feu actualment? Donem resposta al currículum combinant el treball per projectes, el treball de les diferents especialitats (educació física, música i anglès), la realització d’espais d’aprenentatge i el treball d’eixos sistemàtics de diferents continguts curriculars.

4.- Com treballeu els Projectes? Entenem el treball per projectes com un aprenentatge global, vehiculat a través de la conversa i connectant amb l’entorn proper i el món on vivim. Potenciem l’esperit crític, la formulació d’hipòtesis, la recerca i la descoberta.

5.- Què són els espais? Tal i com diu el seu nom, són espais per pensar, fer i comunicar a partir de l’anàlisi de diferents materials. Potenciem l’autonomia, la creativitat i el pensament crític. 

6.- Què són els eixos sistemàtics? És un treball sistemàtic per acabar de complementar els continguts del currículum que no han sorgit en els projectes.

7.- Hi ha “deures” a l’Escola Virolet? No hi ha “deures” diaris com a tal a l’escola. Les tasques que es fan a casa són tasques de recerca, investigació, formulació d’hipòtesis,… que es generen, normalment, en el treball per projectes.

8.- Com és la comunicació que teniu amb les famílies? Tenim una estreta relació amb les famílies i li donem molta importància ja que entenem que treballem conjuntament per a l’educació de l’alumnat.

9.- Quins tipus de comunicació hi ha? Es realitza una reunió d’inici de curs, hi ha reunions individuals amb les famílies de P3 a l’inici de curs, hi ha establert un dia a la setmana de tutories individuals amb les famílies per part dels tutors/es, hi ha una reunió de final de curs amb els tutors/es, tenim una pàgina web on anem penjant totes les informacions d’escola i aules (https://agora.xtec.cat/esc-virolet/), disposem d’un canal de notícies de l’escola a partir de l’APP Telegram i tot el personal del centre té un correu electrònic, a disposició de les famílies, per mantenir aquesta comunicació.

10.- Hi ha famílies delegades d’aula? Sí. Cada classe té una família representant i una família suplent la funció de les quals és fer d’intermediari entre el/la tutor/a i les famílies i, de tant en tant, manté reunions amb l’Equip Directiu de l’escola.

11.- Com es fan les comunicacions família-escola? Es fan per correu electrònic i es penja una còpia de les informacions en el cartells de les portes de l’escola. A més a més, tenim el canal de notícies Virolet on també pengem totes les informacions d’interès per les famílies.

12.- Les famílies podem col·laborar amb l’escola? Evidentment. Demanem col·laboració freqüentment per tal de nodrir les converses que es generen en el treball per projectes, en els espais, en l’acompanyament de l’aprenentatge dels vostres fills/es i participant en el òrgans de representació de les famílies.

13.- L’escola té AMPA? Sí. I t’agrairà molt la teva participació i col·laboració. Gairebé el 100% de les famílies són sòcies.

14.- Com puc contactar amb l’AMPA? Té un horari setmanal d’atenció a les famílies de manera presencial. També disposa de diferents canals de comunicació: la seva web (http://ampa.escolavirolet.com/), el seu correu electrònic (info@ampavirolet.com) i el contacte de la presidenta de l’AMPA (president.ampa@escolavirolet.com).

15.- Com puc col·laborar amb l’AMPA? Està organitzada en diferents comissions de treball. Pots col·laborar amb aquella que et sentis més còmode. Aquestes són: gestió de llibres, comunicació, audiovisuals, menjador, extraescolars i casals, festes, econòmica i famílies.

16.- Quin és l’horari de l’escola? En el curs 19-20, la jornada de matí és de 8:45h a 12:15h i la jornada de tarda és de 14:45h 16:15h.

17.- Els alumnes de P3 comencen el curs amb el seu horari normal? No. Abans de començar el curs els nens/es de P3 venen una estoneta a l’escola per conèixer l’aula i els tutors/es. Els primers dies de curs els nens i nenes de P3 fan una entrada progressiva en petits grups durant uns dies. Aquesta adaptació és un altre factor que ens ajudarà a definir els dos grups de P3.

18.- Hi ha servei de menjador? Sí. Realitzat per l’empresa Serhs.

19.- Quin preu té el menjador? En el curs 19-20, el preu del menú fix és de 6,20€/dia i l’esporàdic 6,80€/dia.

20.- Feu acollides de matí? Sí. A partir de les 7:30.

21.- Feu acollides de tarda? Sí. De 16:15h a 17:30h.

22.- Quines extraescolars hi ha a infantil? Iniciació esportiva, anglès, cuina freda, iniciació musical, taekwondo, experimentem i escola de ritmes. Es realitzen amb un mínim d’inscripcions i les gestiona l’AMPA.

23.- Quines extraescolars hi ha a primària? Anglès, taekwondo, bàsquet, dansa, minixef, robòtica, futbol, teatre, patinatge, escacs, dibuix i natació. Es realitzen amb un mínim d’inscripcions i les gestiona l’AMPA.

24.- Quan comencen les extraescolars? Normalment comencen al mes d’octubre.

25.- A quina hora acaben les extraescolars? Depèn de la extraescolar. A inici de curs l’AMPA us facilita l’oferta amb els horaris. Aquí us facilitem un enllaç per ampliar la informació: http://ampa.escolavirolet.com/extraescolars.html

26.- Quin és el preu de les extraescolars? Depèn de la extraescolar. A inici de curs l’AMPA us facilita l’oferta amb els preus. Aquí us facilitem un enllaç per ampliar la informació: http://ampa.escolavirolet.com/extraescolars.html

27.- Hi ha traspàs d’informació dels alumnes nous de P3 amb les escoles bressol de referència? Sí. Abans que comenci el curs, l’escola es reuneix amb les escoles bressol per fer aquest traspàs d’informació.

28.- Hi ha traspàs d’informació dels alumnes de 6è amb els instituts? Sí. Abans que comenci el curs, l’escola es reuneix amb els instituts per fer aquest traspàs d’informació. A més a més, durant el curs realitzem diferents seminaris Primària-Secundària per treballar diferents aspectes de les dues etapes de manera conjunta.

29.- Abans de començar el curs es farà una reunió amb les noves famílies de P3? Sí, si el context sanitari ens ho permet.

30.- Com s’organitzen els alumnes de l’escola? Els alumnes de l’escola estan organitzats per comunitats. La comunitat de petits està composada pels nens i nenes de P3, P4 i P5. La comunitat de mitjans està composada els nens i nenes de 1r, 2n i 3r. La comunitat de grans està composada pels nens i nenes de 4t, 5è i 6è.

31.- Es fan jornades continuades? Normalment es fan jornades continuades l’últim dia abans de les vacances de Nadal, l’últim dia abans de les vacances de Setmana Santa i les dues últimes setmanes de curs. L’horari de les jornades continuades és de 8:45h a 12:45h.

32.- Hi ha servei de menjador en els dies de jornada continuada? Sí, com cada dia.

33.- Es fan colònies a l’escola? Sí. Al finalitzar P5, 2n, 4t i 6è.

34.- Els nens/es esmorzen a l’escola? Sí. Ho fem tots/es abans de sortir al pati.

35.- Tots els nens/es surten al pati a la mateixa hora? No. Hi ha dos torns de pati. En un torn surten els alumnes de P3 fins a 2n, i en un altre torn surten de 3r a 6è.

36.- Com es fa l’avaluació dels alumnes? No fem “exàmens” de forma sistemàtica. Des de P3 fins a 6è es fa avaluació formativa, contínua i sumativa tenint en compte les característiques individuals de cada alumne/a.

37.- Quants informes d’avaluació doneu a l’escola? A infantil lliurem dos informes d’avaluació, un al gener/febrer i l’altre al juny. A primària lliurem 3 informes d’avaluació coincidint amb el tres trimestres del curs.

38.- Hi ha quotes de material, sortides,…? Sí. Hi ha dues quotes. Una quota de material anual de 95€ i una quota de sortides, excursions, teatre i tallers de 95€ anual.

39.- Les quotes de l’escola es paguen de cop? No. La quota de material es paga abans de començar el curs i la quota de sortides una vegada començat el curs.

40.- En el cas de no poder pagar tot de cop es donen facilitats? Sí. Cal posar-se en contacte amb el secretari de l’escola.

41.- S’han de comprar llibres per part de les famílies? No. L’AMPA s’encarrega de la compra de llibres i quaderns del curs i les famílies fan el pagament directament a l’AMPA?

42.- Què valen els llibres que compra l’AMPA? Els llibres d’infantil valen 5€, si la família és sòcia de l’AMPA i 25€ si no son sòcies. Els llibres i quaderns de primària valen 25€, si la família és sòcia de l’AMPA i 50€ si no son sòcies.

43.- Quina és la quota de l’AMPA? La quota de l’AMPA són 30€ anual per família.

44.- Quines instal·lacions té l’escola? Disposem de trenta aules: sis d’infantil, catorze de primària, biblioteca, aula d’idiomes, aula de música, taller d’art, sala de psicomotricitat, aula d’educació especial, quatre petites aules de desdoblament, consergeria, administració, sala de mestres, despatx de direcció, menjador i pati (zona de jocs infantil, sorral, camp de futbol/bàsquet, zones comunes).

45.- Quin personal forma l’escola? El personal de l’escola està format pel personal docent, personal PAS i personal no docent. Com a personal docent tenim els/les mestres tutors/es, especialistes d’anglès, especialistes de música, especialistes d’educació física, especialistes d’educació especial, mestres de reforç i equip directiu. Com a personal PAS disposem d’un TEI (tècnic d’educació infantil) per a P3 i una administrativa. El personal no docent està composat per la vetlladora, la conserge, el personal de menjador i espai migdia i el personal de neteja.

46.- Actualment l’escola està en barracons. Per quan hi haurà l’edifici? Segons la última reunió realitzada amb els organismes competents, està previst l’inici de l’obra aquest any 2020 i l’acabament i trasllat al nou edifici a l’any 2022.

47.- A on estarà ubicat l’edifici de l’escola Virolet? Als terrenys que hi ha just al costat del pati de l’escola.