Bàrem i documentació

Cliqueu aquí per consultar els criteris de prioritat

 

Documentació necessària

SI CLIQUEU AQUÍ PODEU ACCEDIR A UN VÍDEO INFORMATIU

La documentació que calgui presentar s’ha d’adjuntar, escanejada o fotografiada, en la sol·licitud de preinscripció que serà accessible mitjançant un enllaç al web del Departament, durant el termini de presentació de documentació.

  • Si s’ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari electrònic i s’ha indicat el número identificador de RALC de l’alumne/a, no cal adjuntar cap documentació identificativa (només per cursos superiors a P3).
  • El DNI, el NIE, el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea de la persona sol·licitant.
  • Si l’alumne té document d’identitat, el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea, si s’ha identificat amb aquest document.
  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • Segons pertoqui, cal adjuntar la documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats.
Accés a la pàgina web de la Generalitat per fer la preinscripció.