Activitat aqüàtica

La teràpia aquàtica es porta a terme a les piscines municipals de Tortosa, Complex Esportiu Win.

La finalitat d’aquesta activitat és facilitar a l’alumnat el coneixement d’un medi diferent, poder gaudir de totes les seves possibilitats i potenciar les capacitats psicomotriu.

L’activitat la condueixen els mateixos monitors de piscina als que prèviament els passem els objectius que tutors i fisioterapeutes (en cas de nens i nenes amb dificultats motrius) hem cregut els més convenients.

Els objectius generals que volem aconseguir amb aquesta activitat són:

  • Desenvolupar habilitats motrius en el medi aquàtic.
  • Aprendre a nedar i millorar la tècnica.
  • Desenvolupar l’autonomia personal i els hàbits d’ordre (material que porten, preparar la roba i organitzar-la, dutxar-se, canviar-se…).
  • Conviure amb els nens/es i mestres d’educació física de l’altre centre (compartir l’autocar i relacionar-se amb els grups d’alumnes de l’altra escola del municipi).
  • Gaudir de l’activitat i dels jocs proposats.
  • Respectar el material i les instal·lacions.
  • Establir bona relació amb el monitor/a.