Convivència

 

El Projecte de Convivència, és l’instrument on es reflecteixen les accions que el nostre centre docent desenvolupa per capacitar tot l’alumnat i la resta de la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

Amb la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat educativa aconseguirem ajudar l’alumnat a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món.

Aquest treball el realitzem: 

  • potenciant l’equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat.
  • fomentant una cultura de la pau i la no-violència, juntament amb els valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones.
  • garantitzant l’aplicació ferma i flexible de les normes.
  • fomentant la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del conflicte.

Tot aquest treball, es porta a terme tenint en compte les característiques del nostre alumnat  on  generalment, les mesures i suports que s’apliquen  s’han d‘individualitzar.

És per això, que la Comissió de Convivència té la funció de dinamitzar les accions i vetllar pel compliment dels objectius explicitats en el projecte.