Comunicació

Els Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació (SAAC) són formes d’expressió amb símbols gràfics o gestuals, diferents al llenguatge parlat, que tenen com a objectiu augmentar i/o compensar les dificultats de comunicació i llenguatge de moltes persones amb diversitat funcional.

                                                                                     

Inclouen recursos tecnològics, com els comunicadors de parla artificial o els ordinadors personals i tablets amb programes específics, que permeten diferents formes d’accés en funció de la mobilitat de cadascú. També poden consistir en recursos no tecnològics, com per exemple els taulers físics o els llibres de comunicació.

La comissió de comunicació de l’escola està format per un equip interdisciplinar -constituït per la logopeda, 2 professors- que s’encarrega de portar un seguiment individualitzat de les necessitats comunicatives dels més de 20 alumnes del centre que requereixen d’algun tipus de SAAC per a comunicar-se. Per una banda, cada component de la comissió té assignats uns determinats alumnes i dóna suport, al tutor d’aquests, en l’avaluació inicial i en el seguiment de cada cas. Per  l’altra, cada quinze dies es reuneix l’equip interdisciplinar per tal de valorar els progressos observats, i determinar les reorientacions convenients i necessàries per incrementar les competències comunicatives dels alumnes en qüestió.