TVA

 

A TVA tenim el propòsit de projectar els alumnes cap a la vida adulta amb el màxim de garanties possibles. Per això, tenim el deure i l’obligació d’oferir experiències i de crear oportunitats per tal d’obrir una porta al seu futur en els entorns laboral o ocupacional (segons el cas), familiar i comunitari.

Amb la Transició a la Vida adulta potenciem les competències personals, socials i professionals que permeten als alumnes una adequada inserció en el món laboral o ocupacional, i una vida personal i social el més independent possible. Per això, plantegem una formació centrada -per una banda-  en l’ajustament personal i social i -per l’altra- en competències clau professionalitzadores. Això ens permet valorar les potencialitats dels alumnes, i orientar el seu itinerari formatiu, i d’aquesta manera, millorar la seva ocupabilitat.