Secundària

Els trets que identifiquen aquesta etapa educativa son:

  • Grups reduïts
  • Edat similiar de l’alumnat
  • Estructuració de l’espai
  • Personalització de l’aprenentatge
  • Activitats transferibles i funcionals
  • Avaluació competencial