Primària

La nostra linea metològica té en compte que l’aprenentatge i reforç dels continguts es faci de forma transversal mitjançant metodologies cooperatives: “Aprenentatge Basat en Projectes” (ABP).

Tenim en compte les necessitats individuals de cada alumne reforçant les àrees instrumentals de forma individualitzada si es requereix.